Nhớ về trường xưa .....

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG LẬP


SƯ PHẠM THỰC HÀNH Q5 SÀI GÒN"Em còn nhớ hay em đã quên.."

TRANG CHỦ > Lịch sử ngôi trường

Trường tiểu học
Sư Phạm Sài Gòn
Trường tiểu học công lập
Sư Phạm Thực Hành Sài Gòn
Trường phổ thông cơ sở
Thực Nghiệm Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường trung học
Thực Hành Sài Gòn
1956 --> 1960 --> 1975 --> 2008 ..

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƯ PHẠM THỰC HÀNH SÀI GÒN
(1960-1975)


Địa chỉ : 220 đường Trần Bình Trọng Phường 4 Quận 5 SÀI-GÒN.


Slideshow 2!
Truong SU PHAM THUC HANH Q5 SAIGON
Hình : Bạch Liên


Năm thành lập : 1960 với niên khoá đầu tiên 1960-1961.

Trường được thiết kế bởi 3 kiến trúc sư nổi tiếng thời bấy giờ là :
1.KTS Trần Văn Tải(K43 Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương Hà Nội),
Ông đã từng làm giám đốc trường Cao Đẳng Kiến Trúc Sài Gòn trong suốt 12 năm liền;
2.KTS Lê Văn Lắm (K43 Beaux-Arts de PARIS);
3.KTS Bùi Quang Hanh (Architecte DPLG de PARIS).


Năm khởi công xây dựng : 1958


Trường tiểu học Sư Phạm Thực Hành Sài Gòn là cơ sở trực thuộc Trường Sư Phạm Sài Gòn.
Trường tiếp giáp với trường Sư Phạm Sài Gòn qua 1 cổng sau.
Bên trái trường (nhìn từ cổng chính vào trường) tiếp giáp Trung Tâm Học Liệu của Bộ Giáo Dục Sài Gòn.

Mục đích :
  • Giảng dạy học trò bậc tiểu học.
  • Nơi thực tập cho những sinh viên năm thứ 2 bậc Cao Đẳng của trường Sư Phạm Sài Gòn
    về ngành đào tạo giáo viên bậc tiểu học toàn miền Nam.
Hiệu trưởng :

1. Thầy Trương Văn Lụa : từ năm 1956 đến 1962
2. Thầy Thềm Văn Đắt : từ năm 1962 đến 1971
3. Thầy Châu Ngọc Cảnh : từ năm 1971 đến 1975

Các lớp ở bậc tiểu học được gọi như sau : lớp Năm, lớp Tư, lớp Ba, lớp Nhì, lớp Nhất.
Trường cũng có lớp Mẫu Giáo.
Đến niên học 1969-1970, tên gọi các lớp ở bậc tiểu học đươc đổi mới và gọi đơn giản theo số thứ tự (= số năm học) là lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5.
Sau 30/04/1975, học sinh được nhận vào trường học từ cấp 1 (lớp 1 đến lớp 5), và tiếp tục học lên cấp 2 (lớp 6 đến lớp 9).
Trường đổi tên là "trường phổ thông cơ sở Thực Nghiệm Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh".
Năm 1995, trường được đổi tên thành "trường trọng điểm chất lượng cao Thực Nghiệm Sư Phạm TPHCM".
Sau đó là "trường trung học cơ sở Thực Nghiệm Sư Phạm Q5", là trường trung học phổ thông nên có cấp 2 (lớp 6 đến lớp 9) + cấp 3 (lớp 10 đến lớp 12) cho đến năm 2008.
Niên khóa 2008-2009, trường lại đổi tên lần nữa và trở thành "trường Trung học Thực hành Sài Gòn" cho đến ngày nay ..
Trường không còn là trường tiểu học.
Création du site le 06 mars 2011 Mise à jour le 02/06/2020 || © 2011-2020 DMB