Nhớ về trường xưa .....

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG LẬP


SƯ PHẠM THỰC HÀNH Q5 SÀI GÒN"Em còn nhớ hay em đã quên.."

TRANG CHỦ > Danh sách thầy cô


THẦY CÔ
1.Thầy THỀM Văn ĐắtHiệu trưởng (1962-1971)
2.Thầy CHÂU Ngọc CảnhHiệu trưởng (1971-1975)Lớp 5B (1964-1971)M(01/2011,VN)
3.Cô NGUYỄN Thị HiềnHiệu trưởng (1975-1976)
4.Thầy HUỲNH Văn NgônHiệu trưởng (1984-1997)Lớp 3 (1962-1964)Q11 VIETNAM
5.Cô NGUYỄN Thị Thu HươngLớp 3D (1967-1969)CANADA
6.Cô NGUYỄN Thị HườngLớp 4D (1967-1970)Florida USA
7.Cô NGUYỄN Thị Ngọc ĐiệpLớp Nhất, lớp 5 (1965-1975)AUSTRALIA
8.Cô Quế HươngLớp 4 (1963-1964)M(?, VN)
9.Cô NGUYỄN Thị ThảoLớp 2 (1967-1970)M (27/07/2016, VN)
10.Cô TRƯƠNG Thị TàiLớp năm (1), tư (2) (1962-1967)M(2011, VN)
11.Cô NGUYỄN Thượng HiềnHiệu phó (1976-1980)
12.Cô LÊ Thị Xuân LangLớp 3 (1965-1975) 6,7 (1976-1979)USA
13.Thầy NGUYỄN Văn XuânLớp 7 - Sử và pháp văn
14.Cô TRẦN Thị Ngọc MaiLớp 5 - Sinh vật
15.Thầy TRẦN Xuân HàLớp 8 - HoáUSA
16.Thầy PHAN Hữu NiệmLớp 8M(2004, USA)
17.Cô TRẦN Thị Hoa
18.Cô TRẦN Thị XuânLớp Nhì (1964-1965)
19.Thầy TÔN Thất DânChủ nhiệmLớp 4, 6, 7, 8 (1970-1980)
20.Thầy PHẠM Công NgônLớp 3 (1960-1966)M(12/02/2013, VN)
21.Cô NhưLớp 2 (1972-1973)
22.Cô ÁnhLớp 3,9 (1973-1981)
23.Thầy NGUYỄN Văn QuanLớp Nhì, lớp 4 (1962-1975)M(2007, TX USA)
24.Cô LÊ Thị Kiều TiênMẫu giáo (1968-1972)
25.Cô NGUYỄN Thị DanhLớp 1 (1969-1970)M(6/2016, VN)
26.Cô Phụng LiênLớp 3 (1969-1970)
27.Cô BảnhLớp 4 (1972-1973)
28.Thầy PHAN Văn CheoLớp 5 (1973-1974)
29.Cô Thu Hoa
30.Cô LË Thị QuanLớp 1 (1963-1967)M (30/05/2014, VN)
31.Thầy NGUYỄN Tá QuốcHiệu trưởng (1997-2011)Lớp 4 (1972-1975) - Toán
32.Cô DƯƠNG Ánh Tuyết
33.Cô NGUYỄN Thị TâmLớp ? - Anh vănM (?,VN)
34.Thầy DƯƠNG Mạnh Thường
35.Cô LÊ Phương LinhChủ nhiệmLớp 8P1 - Sử, Địa lýTexas USA
36.Cô DƯƠNG Ngọc ChanLớp 3 (1968-1969)
37.Thầy NGUYỄN Thành LongLớp 2 (1970-1971)
38.Thầy ẨnLớp 3 (1971-1972)
39.Thầy PHAN Quang TriếtLớp 2 (1967-1968)Q3 VIETNAM
40.Thầy PHẠM Văn ChiêuLớp 5 (1970-1971)
41.Thầy MÃ TắcHiệu phó (1960-1971)M
42.Thầy NGUYỄN Văn TòngLớp 1 (1962-1964)
43.Thầy NhungLớp 5 (1967-1968)
44.Thầy TRƯƠNG Văn LụaHiệu trưởng (1956-1962)
45.Thầy LÊ Văn LợiLớp 5 (1966-1968)
46.Cô TRẦN Thị MậuLớp 2, 5B (1972-1977)
47.Cô HàLớp 4 (1974-1975)
48.Thầy Long
49.Thầy TRẦN Văn BẩyLớp 1 (1962-1963)USA
50.Thầy ĐOÀN Thanh DanhChủ nhiệmLớp 6P2 (1977-1978)FRA
51.Cô MAI Thị MinhLớp 2A (1966-1975)CA USA
52.Cô LệLớp 2 (1963-1964)
53.Cô HUỲNH Phụng LiênLớp 2, 4 (1963-1975)
54.Cô NGUYỄN Thị TrườngNữ côngLớp 3 (1964-1965)
55.Cô PHAN Thị Diên HồngLớp 3. 4 (1965-1972)Alberta CAN
56.Thầy BÙI Tấn ÁiLớp 4 (1966-1967)
57.Cô ĐOÁI Thị Ngọc HàM(2016, VN)
58.Cô DƯƠNG Ngọc ChấnCA, USA
59.Thầy HUỲNH Ngọc Chơn
60.Cô LÊ Thị Kim Cúc
61.Cô LÊ Như Du
62.Thầy ThiệnLớp 2 (1964-1965), lớp nhì (lớp 4) (1967-1968)
63.Cô NGUYỄN Thị Hoàn Như
64.Cô NINH Thị Dâng
65.Cô TRẤN Thị Được
66.Thầy TRƯƠNG Ngọc Nhẩn
67.Cô LÊ Thị Lịa
68.Thầy HUỲNH Hữu ThanhLớp 1 (1956-1960)
69.Thầy VƯƠNG Văn ThuậnLớp Nhì (1960-1970)M (03/12/2013, VN)
70.Thầy NGUYỄN Văn LượmLớp Tiêp Liên (1962-1963)
71.Cô DậuLớp mẫu giáo (1961-1962)
72.Cô SangLớp 1 (1963-1964)
73.Thầy ChươngLớp 2 (1964-1965)
74.Cô HiệpLớp 2E (1973-1974)
75.Cô TầmLớp 3E (1974-1975)
76.Cô ThịnhLớp 4E (1975-1976)
77.Cô NGHIÊM Thị HiềnHiệu trưởng (1976-1984)VN
78.Thầy Hồng
79.Cô MãoLớp mẫu giáo (1961-1974)
80.Cô T Thuy
81.Thầy TraLớp Nhất (1962-1966)
82.Cô NGUYỄN Thị XuânM(2011, Illinois)
83.Cô DƯƠNG Tuyết Nga


NHÂN VIÊN
1. Bác NamGardienM (2002, VN)
2. Cô HoaThư ký văn phòng
3.TÔ Hoà HiệpThư ký văn phòng
4. Thầy ChíchTrưởng phòng Y Tế
5.NGUYỄN Văn TưNhân viên văn phòng
6.LÊ Văn HàNhân viên văn phòng
7. BộtNhân viên văn phòng
8. Ngạch NôNhân viên văn phòng
9.VIÊN Văn MuốnNhân viên văn phòng
10.QUAN Văn KhaiNhân viên văn phòng
11. Thạch DoulNhân viên văn phòngChú thích :
M : mất.
? : (không chắc chắn)


BD thu thập theo lời kể của các bạn và thầy cô. Mọi thiếu sót, bổ xung, sửa chữa, vv.. xin gởi về :
suphamthuchanhQ5@free.fr
Création du site le 06 mars 2011 Mise à jour le 02/06/2020 || © 2011-2020 DMB