Nhớ về trường xưa .....

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG LẬP


SƯ PHẠM THỰC HÀNH Q5 SÀI GÒN"Em còn nhớ hay em đã quên.."

TRANG CHỦ > Danh sách cựu học sinh


NIÊN KHOÁ 1956-1959
1.HUỲNH Thanh ThuỷM (1997, VN)
2.HUỲNH Thanh Tú


NIÊN KHOÁ 1956-1961
1.NGUYỄN Thị HườngUSA


NIÊN KHOÁ 1957-1962
1.HÀ Thị NữUSA
2.HUỲNH Thanh NgaVN


NIÊN KHOÁ 1959-1964
1.HÀ Văn Hạnh@FRA
2.LÊ Minh Châu


NIÊN KHOÁ 1960-1965
1. Ánh Minh
2. Anh Trinh
3. Băng Thanh
4. Hanh
5. Khang
6. Kim Anh
7. Minh Hoàng
8. Minh Trang
9. Nguyệt
10. Tuấn & Cường
11. Yến
12. Đức & Thuấn
13.BÙI Phương Khanh
14.CAO Thị Thanh DiệuM (1987 VN)
15.HUỲNH Thanh Việt@USA
16.LÊ Lan Phương@
17.LÊ Sĩ Hùng
18.LÊ Thị Lan@Houston, TX, USA
19.LÊ Thị Phương KhanhM
20.MAI Thành Mỹ
21.NGUYỄN Hữu Khiêm
22.NGUYỄN Thị Hằng Nga
23.NGUYỄN Thị Hồng Hoa
24.NGUYỄN Thị Kim HoàngM
25.NGUYỄN Thị Nguyệt
26.NGUYỄN Thị Phương Dung
27.NGUYỄN Thị Tuyết Mai
28.PHAN Thị Thu Hoa@USA
29.TRẦN Kim Quy
30.TRẦN Phú Cường
31.TRẦN Thuý Ngọc


NIÊN KHOÁ 1961-1966
1.HUỲNH Công Trực
2.KHÚC Hiếu Học
3.LÊ Nguyên HạnhUSA
4.NGÔ Tứ Khanh@USA
5.NGUYỄN Thi Phuong ?
6.NGUYỄN Thị Cẩm Diệp
7.NGUYỄN Thị Ngọc BichAUS
8.NGUYỄN Văn Cường
9.NGUYỄN Đàm Tấn
10.NGUYỄN (?) Minh Thành
11.QUÁCH Thị Ngân Bình
12.TRẦN Minh Mẫn
13.VŨ Thị Ngọc Đức


NIÊN KHOÁ 1962-1967
1. Bạch Liên
2. Hằng
3. Kim Khanh
4. Ngọc Lan
5. Phương Khanh
6. Thanh Bình
7. Thu Vân
8. Tố Liên
9. Trung Trúc
10.CAO Thị Thanh ThanhQ3 Saigon VN
11.KHÚC Hiếu Hung
12.LÊ Quốc Anh@
13.NGUYỄN Thị Phương Anh
14.TRẦN Thị Tố Liên
15.ĐẶNG Thị Bạch Tuyết@VN


NIÊN KHOÁ 1963-1968
1. Bạch TuyếtVN
2. Bích Mỹ
3. Bình
4. Diễm Khanh@CA USA
5. Duy
6. Duy TrungVN
7. GiamVN
8. Hiệp
9. Kim Nguyện
10. Lạc
11. Lượng
12. Minh
13. Mỹ Khanh
14. Nghĩa
15. Nguyệt
16. Nhã
17. Oanh
18. Phong
19. Phước
20. Phước
21. Phương Thảo
22. Quang
23. Quí
24. Sang
25. Tài
26. Tân
27. Thiên TrangVN
28. Thọ
29. Thông
30. Thu
31. Thu Huệ
32. Thu Nga
33. Thuý
34. Thuy + Hung (2 bạn sinh đôi)
35. Tiến
36. Tố Quyên
37. Trinh
38. Út
39. Xuyến
40. Đạt
41. Độ
42.BÙI Than Thiên Khanh
43.CAO Minh Hải@
44.CAO Thanh Cao@
45.DOÃN Quốc Thắng
46.DƯƠNG Thu Hương
47.HOÀNG Anh Diệp
48.HUYNH Toàn@USA
49.KHÚC Hiếu Hậu
50.KHÚC Hiếu HùngM (1990 CA USA)
51.LÊ Công Danh
52.LÊ Mai Phương@USA
53.LUYỆN Thị Thanh VânFRA ?
54.MAI Đoan Trang@
55.NGÔ Tứ KhảUSA
56.NGUYỄN Bội Hương@Toronto, CAN
57.NGUYỄN Công Danh
58.NGUYỄN Minh Triết
59.NGUYỄN Minh Triều
60.NGUYỄN Thanh Nguyên
61.NGUYỄN Thanh Vân@Ottawa CA
62.NGUYỄN Thị Bích Ngọc@FRA
63.NGUYỄN Đức Huy@
64.NGUYỄN PHÙNG Thị Đức Hạnh@VN
65.QUÁCH Thị Thiên Trang
66.QUẢN Trọng Thắng@USA
67.THÁI Thị Minh Hồng@VN
68.TRẦN Phước Hội
69.TRẦN Thị Như Mai
70.TỬ Thị Diệm Trân@USA
71.VÕ Bá Hải (?)
72.VÕ Bá Sơn
73.VÕ Thành Nhân@USA
74.VŨ Hùng Đức@
75.ĐẶNG Ngọc NgaCA USA
76.ĐỖ Anh Thư@USA
77.ĐOÀN Thành TríFRA


NIÊN KHOÁ 1964-1969
1. Khanh (?)
2. Thái
3. Thu Phương
4. Tư Bảo
5. Tuyết Hồng
6.DOÃN Quốc Thái@USA
7.HUỲNH Bá Toàn@USA
8.HUỲNH Hữu Hậu@
9.LẠI Thị Xuân Nhị
10.NGUYỄN Anh Kiệt
11.NGUYỄN Bích Phượng
12.NGUYỄN Quang Phúc
13.NGUYỄN Thị Ánh Tuyết
14.NGUYỄN Thị Quỳnh Mai
15.NGUYỄN Thị Thu Hương
16.NGUYỄN Trí Dũng
17.NINH Thị Nữ (con bác Nam)@VN
18.PHAN Thái Lương Duyên@USA
19.PHAN Đình Phước
20.TRẦN Thị Anh ĐàoVN
21.TRƯƠNG Thể Hoàng
22.VƯƠNG Thị Hồng Nhung@VN
23.ĐẶNG Thị Thanh Thuỷ@USA


NIÊN KHOÁ 1965-1970
1. Dũng (mập)Seattle USA
2. Ý LanUSA
3.BÙI Quang TâmVN
4.CAO Thanh Mỹ@CAN
5.HÀ Lệ LiễuUSA
6.LÊ Thị Thanh ThuýFRA
7.NGUYỄN Dang HaMaryland
8.NGUYỄN Thị Ánh Nguyệt@FRA


NIÊN KHOÁ 1966-1971
1. Binh
2. Bửu
3. Chung
4. Danh
5. Hiệp "mập"
6. Hưng
7. Huy ?
8. Khiêm
9. Kiệt
10. Mai
11. Mỹ DungVN
12. Nghĩa
13. OanhM (1970,VN)
14. Phát
15. Phú
16. Phượng (2)
17. Thắng
18. Thanh Nga
19. Thiện
20. Thu Vân
21. Thục
22. Thuý
23. TínhAUS
24. Trân
25. Trực
26. Tường ViEdmonton CAN
27. Tuyết
28. Ý VânUSA
29. Đạt
30. Đức
31.BÙI Duy Thiện
32.BÙI Quan Tuấn (?)
33.CHU Tiến Nguyện@USA
34.HOÀNG Thuý Nga
35.HUỲNH Thị Tố Nga
36.HUỲNH Ngọc Cẩm@VN
37.HUỲNH Thị Mỹ HạnhVN
38.KIỀU Tiến Dũng@Melbourne AUS
39.LẠI Minh Luân
40.LÊ Hiêp
41.LÊ Thị Mỹ HạnhM (15/04/1977 New York)
42.LÊ Thị Thanh Thuỷ@FRA
43.NGÔ Thuỳ Linh
44.NGUYỄN Hoàng Khanh@
45.NGUYỄN Minh Phượng@USA
46.NGUYỄN Minh Trứ
47.NGUYỄN Minh Trực
48.NGUYỄN N Hải
49.NGUYỄN Q TháiM (10/1978,VN)
50.NGUYỄN Thanh Hằng@VN
51.NGUYỄN Thị Bích Chi@AUS
52.NGUYỄN Thị Bích Dung@FRA
53.NGUYỄN Thị Cẩm DiệuVirginia, USA
54.NGUYỄN Thị Mỹ Sinh
55.NGUYỄN Thị Thu Hà (A)@VN
56.NGUYỄN Thị Thu Hà (C)@GER
57.NGUYỄN Thị Thục Trang@Houston, Texas USA
58.NGUYỄN Thị Tuyết Nga
59.NGUYỄN Tự Tín@
60.NGUYỄN Tuyết Thi@Dallas, TX
61.NGUYÊN V TiênM(03/1981,VN)
62.PHAN Q Hiền
63.PHAN Thái Lương Giao@USA
64.QUÁCH Quang TuyếnM (22/12/2011, CAN)
65.QUAN Thục Dinh@
66.TÔ Thị Việt Hương
67.TÔN Thất Quang
68.TRẦN Hương Thuỷ@USA
69.TRẦN Huynh Anh@CAN
70.TRẦN Kim Lâm@USA
71.TRẦN Mẫn@Sydney AUS
72.TRẦN Minh Tú
73.TRẦN Thanh Sơn
74.TRẦN Thị Thanh Cầm@USA
75.TRẦN Thị Thu Hà
76.TRẦN Trọng Khanh@CAN
77.TRẦN Xuân Nhựt@USA
78.TRƯƠNG Quốc Dũng
79.TRƯƠNG T T Thuỷ
80.TRƯƠNG T Toàn
81.TRƯƠNG Đ B Khải
82.VŨ Ngọc Lợi
83.ĐẶNG Văn Khoa
84.ĐINH Thu Trâm@USA
85.ĐỖ Thanh Huy
86.ĐOÁI (?) Ngọc Lâm


NIÊN KHOÁ 1967-1972
1. Bích Liên
2. Bích Nhiên
3. Bình
4. Cẩm (?)
5. Chương
6. Dung
7. Giao
8. Hạnh
9. Hoàng
10. Hường
11. Khoa
12. Mỹ
13. Ngọc
14. Oanh
15. Thắm
16. Tráng
17. Trí
18. Tuyến
19.CAO Thanh ThủyCAN
20.DOÃN Quốc Vinh
21.HUỲNH Hồng Cúc@Texas, USA
22.LÊ Bá-Ngôn
23.LÊ Quan Khiêm@
24.LÊ Thị Uyên Thao
25.NGUYỄN Thị Bích Duyên@FRA
26.NGUYỄN Thị Lý
27.NGUYỄN Thị Thu Cúc
28.NGUYỄN Thúy Loan
29.NGUYỄN Tư Bính
30.NGUYỄN Tư Minh
31.NGUYỄN Tự Tín@Virginia, USA
32.NGUYỄN Văn Nhường
33.NGUYỄN Vũ Thiệp@Ottawa, CAN
34.NGUYỄN Đắc-Phú@CA USA
35.NGUYỄN Đạm Trang
36.NGUYỄN Đỗ Ái Liên
37.PHẠM Tường Thụy
38.PHAN Diệu Quả
39.PHAN LÊ Minh-Hùng
40.TRẦN Việt Dương
41.VŨ Ngọc Điền
42.VƯƠNG Quang Trung
43.ĐINH Công Hiệp@USA
44.ĐỖ Thị Tuyết MinhM (25/7/2011, SanJose USA)


NIÊN KHOÁ 1968-1973
1.CHU Tiến Lực
2.DOÃN Quốc Hưng
3.LÊ Thị Thanh Thảo@
4.NGUYỄN Bảo Lộc@
5.NGUYỄN Cương Duy@Virginia, USA
6.NGUYỄN Thanh Tòng
7.NGUYỄN Thị Lệ Hằng@GER
8.PHẠM Tấn Phong CAN
9.PHẠM Trung Nghĩa
10.PHAN Đình HiểnUSA
11.PHAN Đình NamUSA
12.TRẦN Mộng TrinhOK, USA
13.ĐỖ Quốc Hưng


NIÊN KHOÁ 1969-1974
1. Châu
2. Hải
3. Hải
4. Hoà
5. Hùng
6. Kiều Nga
7. Long
8. Nguyệt Minh
9. Phát
10. Quang TrườngVN
11. Quỳnh Giao
12. Tấn
13. Thạch
14. Thắng
15. Thanh Nguyên
16. Thanh Phương
17. Thanh Thuý
18. Thu Hương
19. Thúc
20. Thùy Dung
21. Tố Phượng
22. Trí
23. Trinh
24. Trung (1)
25. Trung (2)
26. Tuyết Minh
27. Vân Anh
28.BÙI Mai Anh
29.BÙI Quang HânVirginia USA
30.CAO Thanh Chung@Vancouver CAN
31.CHÂU Anh Kiệt
32.DOÃN Quốc HiểnAUS
33.DƯƠNG Liên Chi
34.HÀ Ngọc Thanh Bạch
35.HOÀNG Hữu Châu
36.HUỲNH Thiện TiếnQuébec CAN
37.LÊ Gia Phú
38.LÊ Gia Trang
39.LÊ Mỹ Phương
40.LÊ Quan Khôi
41.LÊ Thị Mỹ Hạnh
42.LÊ Thị Thanh Thuỳ@CAN
43.LÊ Thị Thu Vân
44.LÊ Thiện Tâm
45.LÊ Thiên Tôn Vũ Thiện
46.LÊ Tuấn Quang@VN
47.LÊ Đào Ý NhiCA USA
48.LỔ Kiều Mai
49.LỮ Cẩm Phượng
50.MẠC Thị Thu Hà
51.NGÔ Minh Nhật
52.NGUYỄN Anh Huy
53.NGUYỄN Anh KiệtWA USA
54.NGUYỄN Chí Thiện
55.NGUYỄN Chí Thượng@VN
56.NGUYỄN Khuê Tú@
57.NGUYỄN Ngọc Tuấn
58.NGUYỄN Ngọc Tùng (Tường)GER
59.NGUYỄN Trung ChínhFRA
60.NGUYỄN Trung Trực
61.NGUYỄN Đăng Khoa
62.PHẠM Hoàng ThanhVN
63.PHẠM Vân Trang@CAN
64.PHẠM Đổ Trường HuyMelbourne AUS
65.PHAN Ngọc ĐứcAUS
66.PHAN Đào NguyênCA USA
67.PHÙNG Thị Bạch NgaCA USA
68.QUÁCH Tuấn Anh
69.TỐNG Ngọc Thảo
70.TRẦN Chí Nguyện
71.TRẦN Kim Khánh@
72.TRẦN Quốc Khánh
73.TRẦN Quốc Thanh
74.TRẦN Thanh Tùng
75.TRẦN Thị Hoài Châu@USA
76.VŨ Anh Huy
77.VŨ Anh Tuấn@FRA
78.VŨ Hồng Đức
79.ĐẶNG Hoàng Tùng
80.ĐỔ Phúc ĐứcCA USA
81.ĐỖ Thị Thiên Hương@CA USA
82.ĐOÀN Kim SángVN
83.ĐOÀN Ngọc Phương Thuý


NIÊN KHOÁ 1970-1975
1. Bình
2. Dung
3. Hồng
4. Trí
5.LÃ Huy Anh Tú
6.LÊ Chí Thiện@USA
7.LÊ Khắc Trí ThôngArizona, USA
8.LÊ Khánh@Saigon, VN
9.NGUYỄN Hoàng Tuấn@USA
10.NGUYỄN Quốc Tạo@FRA
11.NGUYỄN Thị Như Ý
12.TRẦN Chánh Tâm


NIÊN KHOÁ 1970-1979
1. Dung
2. Dũng
3.
4. Khá
5. Kiệt
6. Tâm
7. Tiến
8. Trang
9. Văn
10.DƯƠNG Thanh Huy
11.NGUYỄN Tuấn@


NIÊN KHOÁ 1971-1976
1. Anh Huy@Melbourne AUS
2. Anh ThưUSA
3. Bích Thuỷ
4. Diễm Trang
5. Dinh
6. Ngọc Hân
7. Thanh Hà
8. Thanh Tâm
9. Thanh Thuý
10. Thanh Vân
11. Thiên Kim
12. Thu TâmM
13. Thuy Diep
14. Trọng Kiệt
15. Trọng Thuỳ CAN
16. Trung
17.HUYNH Van Hanh
18.LÊ Phương Dung
19.LÊ Thị Thanh Thu@FRA
20.NGÔ Văn Phương
21.NGUYỄN Dương Mỹ
22.NGUYỄN Phương Thảo
23.NGUYỄN Quốc Tuấn
24.NGUYỄN Thanh Sơn@Houston, Texas USA
25.NGUYỄN Thị Bích Dung@FRA
26.NGUYỄN Thị Bích Hiền@FRA
27.NGUYỄN Tuấn Anh
28.PHẠM Thị Ngọc Huệ@AUS
29.PHẠM Văn Hào@USA
30.VÕ Phương ThảoM
31.VÕ Anh Hào
32.VŨ Mạnh Cường


NIÊN KHOÁ 1971-1980
1. Anh Minh
2. Anh Đào
3. Hoa Dung
4. Minh "đen"USA
5. Quốc SỹFRA
6. Quỳnh Hoa
7. Thanh Việt
8. Thúy LoanVN
9. Tuấn
10.BÙI Quốc ChínhVN
11.BÙI Sỹ TríFRA
12.DOÃN Thị Thanh HươngUSA
13.DƯƠNG Hoa DungCAN
14.HÀNG Quang HưngUSA
15.LÂM Ngọc SơnUSA
16.LÊ Quốc TrọngUSA
17.LÊ Thị Kim HoàngVN
18.My
19.NGÔ Thanh Tùng
20.NGÔ Văn Dũng
21.NGUYỄN Hiêp Hoa
22.NGUYỄN Ngọc KhảiHà Lan
23.NGUYỄN Phước Tiến@Sydney AUS
24.NGUYỄN Thế MỹUSA
25.NGUYỄN Thị Minh Trang@CAN
26.NGUYỄN Thị Phương QuỳnhVN
27.NGUYỄN Thị Phương ThảoVN
28.NGUYỄN Thị Thiên NgaVN
29.NGUYỄN Thị Thùy LinhVN
30.NGUYỄN Thuý Trâm@
31.NGUYỄN Vĩ Nhân
32.NINH Xuân Hương (con bác Nam)
33.PHẠM Gia Hưng@CAN
34.PHẠM Thị Kim Hiền
35.PHAN Chí An@Los Angeles, USA
36.TRẦN Anh MinhCAN
37.TRẦN Ngọc Minh@FRA
38.TRẦN Phong Thái@CAN
39.TRẦN Thái LinhUSA
40.TRẦN Thanh Liêm@
41.TRẦN Đức Quân@Anh Quốc
42.TRƯƠNG Thanh Dũng PhươngAUSTRIA
43.VÕ Thị Hồng KhanhVN
44.ĐINH Thị Ngọc MaiVN
45.ĐỖ Anh Minh Duy@USA


NIÊN KHOÁ 1972-1977
1.PHẠM Tường Lân


NIÊN KHOÁ 1972-1981
1. Anh Thư
2. Bích Hồng
3. Hoài Như
4. Kim Oanh
5. Nhuê Giang
6. Phương
7. Thạch Khuê
8.CHÂU Nguyên Thi
9.DƯƠNG Kinh Luân
10.DƯƠNG Mặc Thư@FRA
11.HỨA Hoài Phương
12.HUỲNH Minh Trí
13.HUỲNH Ngọc Hằng
14.LÊ Chí Hùng@VN
15.LÊ Thị Thu Hằng@BE
16.LƯƠNG Thị Minh Đức
17.LÝ Thị Ngọc Tuyền
18.NGUYỄN Anh Tuấn
19.NGUYỄN Bá Hoàng
20.NGUYỄN Hồ Hửu
21.NGUYỄN Hoàng Dũng
22.NGUYỄN Hoàng Trọng@USA
23.NGUYỄN Huyền NhiUSA
24.NGUYỄN Lan Phương
25.NGUYỄN Ngọc Diệp
26.NGUYỄN Ngọc Hài
27.NGUYỄN Phước Luân
28.NGUYỄN Phước Thảo
29.NGUYỄN Quốc Dũng
30.NGUYỄN Quốc Tuấn
31.NGUYỄN Thanh Hải
32.NGUYỄN Thị Hồng LanUSA
33.NGUYỄN Thị Mai Anh@FRA
34.NGUYỄN Thị Minh Triết
35.NGUYỄN Thị Mỹ Hạnh
36.NGUYỄN Thiện Trang BìnhOslo, Norway
37.NGUYỄN Trọng Nghĩa
38.NGUYỄN Văn Khoẻ
39.NGUYỄN Văn Mỹ
40.PHẠM Minh Mẫn
41.PHẠM Thị Ngọc Mỹ
42.PHẠM Thị Thu Thảo
43.PHẠM Tường Lân
44.PHAN Thanh Thảo
45.QUAN Thị Kim ÁnhToronto, CAN
46.QUANG Thị Hồng@VN
47.TẠ Xuân Kim Dung
48.THÁI Tuấn Nhơn
49.TRẦN Hoài Phương@USA
50.TRẦN Minh Tâm
51.TRẦN Phong An@
52.TRẦN Thanh Tài
53.TRẦN Thanh Tâm
54.TRẦN Thị Thanh Huyền
55.TRẦN Thị Thanh Thuỷ
56.TRẦN Thị Thu Tâm
57.TRẦN Thị Thu Vân
58.TRẦN Thị Vàng
59.TRẦN Thị Đông
60.TRẦN Tuấn Liêm
61.TRẦN Xuân Chinh
62.VŨ Anh Minh
63.VƯƠNG Phạm Thái Hoà
64.ĐẶNG Hiền Lương
65.ĐẶNG Nguyên Minh Tâm
66.ĐẶNG Tân Minh
67.ĐOÀN Thị Kim


NIÊN KHOÁ 1973-1978
1.NGÔ Minh Quốc


NIÊN KHOÁ 1975-1980
1. A My
2. B Nga
3. C T B Lien
4. Chung
5. D Linh
6. H X PhuocUSA
7. Hang
8. Hien
9. L L Suong
10. Minh
11. N C Son
12. N T Loc
13. P T Lam
14. T Huong
15. T M Hung
16. T N Huong
17. T T Hoa
18. Tai
19.TRỊNH Quốc Tuấn@


NIÊN KHOÁ 1975-1982
1.HUỲNH Hữu Hậu@Tennessee USA


NIÊN KHOÁ 1975-1984
1.NGUYỄN Thị Mỹ Linh@M (19/9/2013 CA, USA)


NIÊN KHOÁ 1977-1984
1.NGUYỄN Thị Mỹ Hương@Sydney AUS


NIÊN KHOÁ 1978-1981
1. Minh ThuVN
2. Minh UyểnVN
3.BÙI Thị Quỳnh HoaCAN
4.NGUYỄN Đình LânVN
5.ĐOÀN Minh Hiệp


NIÊN KHOÁ 1979-1981
1.NGUYỄN Thị Xuân Trương@Sydney AUS


Chú thích :
M : mất
? : (không chắc chắn hay không biết)


Niên khoá 1971-1980 :
+ niên khoá 1971-1976 bậc tiểu học (cấp 1)
Hs tiếp tục học lên cấp 2, trong đó có lớp 7A2 - 9A2 (danh sách do TRẦN Đức Quân ở Anh Quốc cung cấp)
+ niên khoá 1978-1981 bao gồm những bạn vô năm 1978.


BD thu thập theo lời kể của các bạn và thầy cô. Mọi thiếu sót, bổ xung, sửa chữa, vv.. xin gởi về :

suphamthuchanhQ5@free.fr
Création du site le 06 mars 2011 Mise à jour le 02/06/2020 || © 2011-2020 DMB