Nhớ về trường xưa .....

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG LẬP


SƯ PHẠM THỰC HÀNH Q5 SÀI GÒN"Em còn nhớ hay em đã quên.."

TRANG CHỦ > Lịch sử > Trường trung học Thực Hành Sài Gòn

Trường trung học Thực Hành Sài Gòn

2008-2009


Trường đổi tên thành trường trung học Thực Hành Sài Gòn, bắt đầu từ niên khoá 2008-2009, và mang tên đến ngày nay..

Hiệu trưởng : Thầy Nguyễn Tá Quốc (2008-2011)
Création du site le 06 mars 2011 Mise à jour le 20/05/2018 || © 2011-2018 DMB